Dosarele de bursă socială pentru semestrul I se vor depune la Decanatul Facultății de Științe ale Comunicării, Str. Traian Lalescu nr. 2A, etj. III sala C 301, completate în conformitate cu Anexa 1Regulamentului de burse UPT.

Perioada de depunere a dosarelor de bursă socială este 22.10.2018-31.10.2018, de luni până joi, între orele 13.00-14.00 sau vineri între orele 12.00-13.00.

Cerere tip