Noutăți

Dosarele de burse sociale se pot depune la Decanatul FSC, după următorul program.

Ediția a 4-a

Facultatea de Știinte ale Comunicării organizează joi, 11.10.2018, ora 14.00, în amfiteatrul Ca3, str. Traian Lalescu nr. 2a etajul III,  ediția a IV-a a Sesiunii de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică în cadrul companiilor și instituțiilor din Timișoara.

Utilizarea cunoștințelor teoretice, dobândite la clasă, în contexte profesionale specifice, în cadrul unor organizații reale din domeniul programelor de studii gestionate de Facultatea de Științe ale Comunicării, este o realitate trăită de studenți pe parcursul stagiului de practică.

Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara vă invită să îi călcați pragul cu ocazia activităților desfășurate în cadrul Zilelor Porților Deschise la FSC, în perioada 5-9 noiembrie 2018.

Dragi studenți,

Vă informăm că în data de 06.10.2018 începând cu ora 8:00 are loc deschiderea noului an universitar 2018-2019 pentru cursurile în regim de Învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Deutsch im Studium und Beruf

În urma seminarului științific studențesc Cultură și civilizație germană – Rolul presei în promovarea limbii și culturii germane în România, organizat de Facultatea de Științe ale Comunicării, în colaborare cu „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien” / „Banater Zeitung”, cu Medienverein FunkForum și cu Institutul de Relații Culturale Externe ifa, studenții  din anul al II-lea de la specializarea Traducere și interpretare au participat la un curs introductiv despre jurnalism și au avut ocazia să publice o serie de articole în ziarul „Banater Zeitung” despre studiul limbii germane și perspectivele de carieră pe care aceasta le oferă.

Astăzi a avut loc Deschiderea anului universitar la Facultatea de Științe ale Comunicării. Ne-au onorat cu prezența domnul prof. univ. dr. ing. Daniel DAN, Prorector, și domnul Cosmin BRÂNZAN, Consulul Onorific al Frannței la Timișoara și Director al Companiei Helpline.

În 19.09.2018, în prezența conducerii Universității Politehnica Timișoara și TeleU, a avut loc inaugurarea laboratoarelor de specialitate A203 – Laborator de interpretare și A208 – Laborator lingvistic și calculatoare.

A fost publicată, pe site, structura anului universitar 2018-2019, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță.

În data de 6 septembrie 2018, a avut loc o Campanie de promovare a Facultății de Științe ale Comunicării, care s-a desfășurat în cadrul conferinței Einführungsseminar für das Schuljahr 2018/2019 und Präsentationsseminar zum Wettbewerb „Minderheiten” (Timișoara, 5-8 septembrie 2018), la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara.