Ediția a III-a

Seminarul științific studențesc: Procedee de traducere a textelor economice (Germană-Română) are ca scop identificarea diferitelor procedee de traducere a textelor economice din limba germană în limba română.

Studenții anului II, de la specializarea: Traducere și interpretare, secția: germană, prezintă în cadrul proiectelor diferite situații cu care se confruntă un traducător. Sunt aplicate diferte procedee (lexicale, gramaticale și semantice), care contribuie la realizarea unui proiect de traducere.

Data: 29 mai 2019, ora: 14, s.A208 (clădire ASPC)

Organizator: Lect.univ.dr. Anca Dejica-Carțiș
Invitat: Lect.univ.dr. Anca Maghețiu, Universitatea de Vest din Timișoara

Program