Procedee de traducere a textelor economice

Seminar ştiinţific cu prezentare de proiecte
23 mai 2017

Seminarul științific studențesc: „Procedee de traducere a textelor economice” are ca scop  familiarizarea studenților cu diferite procedee de traducere a textelor economice din limba germană în limba română.

Studenții anului II de la specializarea Traducere și Interpretare (TI) prezintă, în cadrul proiectelor de seminar, diferite situații de traducere în care  folosesc anumite procedee lexicale, gramaticale și semantice. În cadrul proiectelor sunt evidențiate câteva  dificultăți de traducere și sunt propuse soluții pentru rezolvarea acestora.

Seminarul are loc marți, 23 mai 2017, ora: 10-14, s. A225, clădire ASPC

Organizator: Lect.dr. Anca Dejica-Carțiș

Invitat: Lect.dr. Anca Maghețiu, Universitatea de Vest din Timișoara

Afiș

Program