Revizuirea de texte: Abordări lingvistice
Seminar ştiinţific studențesc cu prezentări de proiecte, Ediţia I

11 și 12 mai 2017

Seminarul științific studențesc: „Revizuirea de texte: Abordări lingvistice” are ca scop familiarizarea studenților cu diferite moduri de revizuire a  unui text.

În cadrul seminarului sunt evidențiate câteva aspecte lingvistice, care contribuie la scrierea corectă de texte. Studenții anului I și II de la specializările: Traducere și Interpretare (TI)  și Comunicare și relații publice (CRP) prezintă  în cadrul proiectelor un model de lucru, bazându-se pe patru principii esențiale: principiul formativ (prin realizarea unei histograme, care analizează frecvența cuvintelor dintr-un text), principiul de identificare (prin stabilirea indicatorilor informaționali), principiul funcțional (prin adaptarea textului la situații de comunicare specifice) și principiul de aplicare (prin utilizarea  corectă a cuvintelor în  redactarea de texte). Revizuirea de texte se realizează din perspectivă lexicală și gramaticală. Ca și corpus de analiză, sunt folosite diferite tipuri de texte în scopul realizării unor situații de comunicare corecte și adecvate, urmărind producerea de mesaje scrise în limbă străină.

Seminarul va avea loc  joi, 11 mai 2017, începând cu ora 14.00, în amfiteatrul Ca3, Facultatea de Științe ale Comunicării și vineri, 12 mai 2017, începând cu ora 10.00,  în sala C303, Facultatea de Științe ale Comunicării.

 Organizatori: Lect. dr. Anca Dejica-Carțiș, Asist. dr. Roxana Ghiță

 

Afiș

Program