Facultatea de Științe ale Comunicării a fost înființată la 1 octombrie 2011. Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării coordonează trei programe de studii universitare de licenţă: Comunicare şi relaţii publice, învăţământ cu frecvență şi învățământ la distanţă, în domeniul Ştiinţe ale comunicării, şi Traducere şi interpretare, în domeniul de licenţă Limbi moderne aplicate.

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării gestionează şi un program de studii universitare de master, Comunicare, relaţii publice şi media digitală, înfiinţat în anul 2011, în colaborare cu Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Programele de studii au o tradiție de douăzeci de ani în cadrul universității.