PROGRAMUL DE STUDII TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

- DOMENIUL DE LICENȚĂ LIMBI MODERNE APLICATE -

Programul de studii universitare de licenţă Traducere şi interpretare este acreditat cu calificativul încredere, în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 25.06.2014.

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalitati si criterii de evaluare discipline 2016-2017

REGULAMENTE UPT - CICLUL LICENȚĂ

Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de licentă din cadrul UPT

Plan de învățământ:
           2019-2020
           2018-2019
           2017-2018
           2016-2017

Fișe discipline 
Anul I, semestrul 1

Curs practic B   
Educație fizică
Limba română contemporană
Limba străină contemporană B-1 Engleză
Limba străină contemporană C-1 Franceză
Limba străină contemporană C-1 Germană
Teoria si practica traducerii generale B-1 Engleză
Teoria si practica traducerii generale C-1 Franceză
Teoria si practica traducerii generale C-1 Germană
Utilizarea calculatoarelor

Anul I, semestrul 2

Cultură și civilizație B Engleză
Curs practic C Franceză
Curs practic C Germană
Educație fizică
Limba română. Analiză si producere de text
Limba străină contemporană B-2 Engleză
Limba străină contemporană C-2 Franceză
Limba străină contemporană C-2 Germană
Teoria si practica traducerii generale B-2 Engleză
Teoria si practica traducerii generale C-2 Franceză
Teoria si practica traducerii generale C-2 Germană

Anul II, semestrul 3

Cultura si civilizatie C Franceza
Cultura si civilizatie C Germana
Educatie fizica
Initiere in interpretare B Engleza
Introducere in economie
Practica
Pragmatica B Engleza
Pragmatica C Franceza
Pragmatica C Germana
Terminologie B Engleza
Terminologie C Franceza
Terminologie C Germana
Traducere generala A-B Engleza
Traducere generala A-C Franceza
Traducere generala A-C Germana

Anul II, semestrul 4

Analiza discursului B Engleza
Analiza discursului C Franceză
Analiza discursului C Germana
Educatie fizica
Interpretare consecutivă B Engleză
Limbaje specializate B Engleză
Limbaje specializate C Franceză
Limbaje specializate C Germană
Notiuni de stiință și tehnologie
Practică
Traducere economica A-B, B-A Engleza
Traducere economică A-C, C-A Franceză
Traducere economică A-C, C-A Germană

Anul III, semestrul 5

Aplicații terminologice B Engleză
Etica si deontologia traducerii
Tehnici de comunicare B Engleză
Tehnici de comunicare C Franceză
Tehnici de comunicare C Germană
Traducere asistată de calculator (TAC) B Engleză
Traducere tehnică B-A, A-B Engleză
Traducere tehnică C-A, A-C Franceză
Traducere tehnică C-A, A-C Germană
Interpetare C Franceză
Interpretare C Germană

Anul III, semestrul 6

Drept
Interpretare C Franceza
Interpretare C Germana
Interpretare simultană B Engleză
Tendințe actuale în teoria șii practica traducerii B
Traducere administrativă C-A, A-C Franceză
Traducere administrativa C-A,A-C Germana
Traducere juridica B-A,  A-B Engleza

Discipline opționale
Anul III, semestrul 5

Traducere stiintifica B-A, A-B Engleza
Traducere stiintifica C-A, A-C Franceza
Traducere  stiintifica C-A, A-C Germana
Traducere tehnica B-A, A-B Engleza
Traducere tehnica C-A, A-C Franceza
Traducere tehnica C-A A-C Germana 

Anul III, semestrul 6

Interpretare consecutiva B Engleza
Interpretare simultana B Engleza
Traducere administrativa  B-A, A-B Engleza
Traducere administrativa C-A, A-C Franceza
Traducere administrativa C-A,A-C Germana
Traducere  texte comunitare B-A, A-B Engleza
Relatii internationale si institutii europene 
Traducere juridica B-A, A-B Engleza
Drept 

Discipline facultative

Anul I, semestrul 1
Limba straina D-1 F,G
Anul I, semestrul 2
Limba straina D-2 F,G
Anul II, semestrul 3
Limba straina D-3 F,G
Anul II, semestrul 4
Limba straina D-4 F,G