PROGRAMUL DE STUDII TRADUCERE ȘI INTERPRETARE (ENGLEZĂ; FRANCEZĂ/GERMANĂ)

- DOMENIUL DE LICENȚĂ: LIMBI MODERNE APLICATE -

Programul de studii universitare de licenţă Traducere şi interpretare (engleză; franceză/germană) este acreditat cu calificativul încredere, în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.10.2020.

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalitati si criterii de evaluare discipline

REGULAMENTE UPT - CICLUL LICENȚĂ

Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de licentă din cadrul UPT

Plan de învățământ:

Anul universitar 2023-2024:
serie: 2023-2026 (anul I)
serie: 2022-2025 (anul II)
serie: 2021-2024 (anul III)

Anul universitar 2022-2023:
serie: 2022-2025 (anul I)
serie: 2021-2024 (anul II)
serie: 2020-2023 (anul III)
          
           2021-2022        
           2020-2021
           2019-2020
           2018-2019
           2017-2018
        

Fișe discipline 

Anul I, semestrul 1

Structura limbii B-1: morfologie
Structura limbii C-1: morfologie (franceză/germană)
Gramatică normativă A
Cultură și civilizație B, C
Teoria și practica traducerii generale B-1
Teoria și practica traducerii generale C-1 (franceză/germană)
Informatică aplicată
Introducere în economie
Educație fizică 1

Anul I, semestrul 2
Structura limbii B-2: sintaxă (engleză)
Structura limbii C-2: sintaxă (franceză/germană)
Tehnici de comunicare orală și scrisă B, C
Curs practic de limbă B, C
Teoria și practica traducerii generale B-2 (engleză)
Teoria și practica traducerii generale C-2 (franceză / germană)
Tehnici de editare și procesare a textelor și imaginilor
Introducere în drept
Educație fizică 2

Anul II, semestrul 1
Structura limbii B-3: lexicologie și semantică
Structura limbii C-3: lexicologie și semantică (franceză / germană)
Pragmatică B, C
Introducere în terminologie B
Introducere în terminologie C (franceză / germană)
Traducere asistată de calculator B
Noțiuni de știință și tehnică
Opțional 1
Educație fizică 3

Anul II, semestrul 2
Analiza discursului B, C
Limbaje specializate B, C
Interpretare consecutivă B (engleză)
Traducere economică B-A, A-B (engleză-română, română-engleză)
Traducere economică C-A, A-C (franceză-română, română-franceză / germană-română, română-germană)
Noțiuni de știință și tehnologie
Educație fizică 4
Practică

Anul III, semestrul 1
Traducere asistată de calculator B (engleză)
Etica și deontologia traducerii
Aplicații terminologice B (engleză)
Disciplina opțională 1 (a sau b*)
Disciplina opțională 2 (a sau b*)
Tehnici de comunicare B (engleză)
Tehnici de comunicare C (franceză / germană)
Interpretare C (franceză / germană)

Anul III, semestrul 2
Tendințe actuale în teoria și practica traducerii B (engleză)
Disciplina opțională 3 (a* sau b)
Disciplina opțională 4 (a* sau b)
Interpretare C (franceză / germană)
Disciplina împachetată (1 sau 2*)

Discipline opționale

Anul II, semestrul 1:
    
Disciplina opțională 1
    
a. Introducere în relații publice*
     b. Introducere în social media

Anul III, semestrul 1:
     Disciplina opțională 1
     a. Traducere științifică B-A, A-B (engleză-română, română-engleză)
     b. Traducere tehnică B-A, A-B (engleză-română, română-engleză)*
     Disciplina opțională 2
     a. Traducere științifică C-A, A-C (franceză-română, română-franceză / germană-română, română-germană)
     b. Traducere tehnică C-A, A-C (franceză-română, română-franceză / germană-română, română-germană)*

Anul III, semestrul 2:
     Disciplina opțională 3
     a. Interpretare consecutivă B (engleză)*
     b. Interpretare simultană B (engleză)
     Disciplina opțională 4
     a. Traducere administrativă B-A, A-B (engleză-română, română-engleză)*
     b. Traducere administrativă C-A, A-C (franceză-română, română-franceză / germană-română, română-germană)
     Disciplina împachetată 1
     - Traducere texte comunitare B-A, A-B (engleză-română, română-engleză)
     - Relații internaționale și instituții europene
     Disciplina împachetată 2*
     - Traducere juridică B-A, A-B (engleză-română, română-engleză)
     - Drept