Calendar sesiune septembrie 2017

Calendar licență CRP - învățământ cu frecvență și învățământ la distanță
Calendar licență TI
Calendar master CRPMD

Finalizare studii licență - Specializarea Comunicare și relații publice - Sesiunea iunie 2017 - Învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

Calendar licență CRP
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență
Anexa 1 Redactarea bibliografiei si a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor

Model copertă lucrare de licență CRP

Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență CRP
Programa examenului de licentă CRP
Comisie examen de licență CRP

Finalizare studii licență - Specializarea Traducere și interpretare - Sesiunea iunie 2017

Calendar licenta TI
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență 
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor
            Specificatii privind fisele terminologice

Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Traducere comentată)
Anexa 4 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Studiu terminologic)
Anexa 5 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Model coperta lucrare de licenta TI
Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență TI
Programa examenului de licență TI
Comisie examen de licență TI 

Finalizare studii de master - Sesiunea iunie 2017

Calendar disertatie master CRPMD 
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de disertație la programul de master interdisciplinar "Comunicare, relații publice și meda digitală"
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de disertatie
Anexa 3 Evaluarea lucrării de disertație de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Model de coperta lucrare de disertatie CRPMD
Precizări privind examenul de finalizare a studiilor la specializarea "Comunicare, relații publice și media digitală"
Comisie disertatie master CRPMD 

Calendar sesiune februarie 2017

Calendar licență CRP 
Calendar licență TI
Calendar master CRPMD