Admitere 2019

Aveți posibilitatea de a deveni studenți ai Facultății de Ştiinţe ale Comunicării (FSC) din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) dacă urmați unul din programele facultății, la ciclurile de studii de licență sau de master.

LICENŢĂ (învăţământ universitar cu durata de 3 ani):

  • domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învăţământ cu frecvenţă;
  • domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învățământ la distanţă;
  • domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate” (LMA), specializarea Traducere şi interpretare (TI), învățământ cu frecvență.

MASTER (învăţământ universitar cu frecvență, cu durata de 2 ani):

  • domeniul de master „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale);
  • domeniul de master „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare în afaceri.

Informații admitere licență

Informații admitere master


Important!
1. Pentru candidații sub titulatura ROMÂNI DE PRETUTINDENI, admiterea în UniversItatea Politehnica Timișoara se desfășoară sub forma concursului de dosare, indiferent de programul de studii solicitat de către candidat, pe numărul de locuri alocate de către Ministerul Educației Naționale. Detalii - admitere 2019.
2. Pentru candidații străini din Comunitatea Europeană și alte state, admiterea se desfășoară în condițiile prevăzute în tabel. Condițiile de participare la concursul de admitere pot fi consultate la următoarele adrese web:
https://www.cnred.edu.ro/en/higher-education
https://www.cnred.edu.ro/en/certificate-about-compliance-of-studies-with-European-Union-directives

În cadrul Universității Politehnica Timișoara, admiterea candidaților străini este coordonată de către Departamentul de Relații Internaționale:
http://www.upt.ro/international/categorie.php?id=4&lb=en