Aveți posibilitatea de a deveni studenți ai Facultății de Ştiinţe ale Comunicării (FSC) din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) dacă urmați unul din programele facultății, la ciclurile de studii de licență sau de master.

La ciclul de studii LICENŢĂ (învăţământ universitar cu durata de 3 ani):

 • pentru domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învăţământ cu frecvenţă;
 • pentru domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învățământ la distanţă;
 • pentru domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate” (LMA), specializarea Traducere şi interpretare (TI), învățământ cu frecvență.

La programul de studii universitare de MASTER Comunicare, relaţii publice şi media digitală (învăţământ universitar cu frecvență, cu durata de 2 ani).

 

Programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice este acreditat cu calificativul "încredere", conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 26.07.2012. Detalii despre programul de studii universitare de licență Comunicare si relatii publice

Misiunea programului Comunicare şi relaţii publice este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc. Aceşti specialişti vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea conflictelor, în producerea de mesaje scrise şi audiovizuale în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională. Specificul programului de studii constă în dobândirea de către absolvenţi a două competenţe suplimentare: comunicare profesională în limbi străine şi medierea comunicării în limbi străine.

Programul de studii universitare de licență Traducere și interpretare este acreditat cu calificativul "încredere", conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 25.06.2014. Detalii despre programul de studii universitare de licență Traducere si interpretare

Specializarea Traducere şi interpretare formează specialişti în domeniul traducerii şi al interpretării profesionale pentru domeniile ştiinţific, tehnic, economic, administrativ şi juridic. Pentru reuşita în acest domeniu sunt necesare cunoaşterea aprofundată a cel puţin două limbi moderne de circulaţie  şi a limbii române, un bagaj de cunoştinţe generale şi o motivaţie puternică de autoperfecţionare şi învăţare continuă. Programul de studii de licenţă Traducere şi interpretare este unicul program de acest fel din Regiunea de Vest a ţării.

IMPORTANT

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării oferă oportunitatea studierii limbilor străine şi a unor discipline de specialitate în limbi străine în cadrul programelor de studii universitare de licenţă.

Candidații la domeniul de licență Științe ale comunicării vor face dovada cunoașterii unei limbi străine, iar cei pentru domeniul de licență Limbi moderne aplicate vor face dovada cunoașterii a două limbi străine, fie prin proba de competență lingvistică, fie prin documente justificative (adeverință, foaie matricolă liceu, certificat de competență lingvistică etc.) care să ateste că au studiat limba / limbile străine pentru care optează (dintre limbile engleză, franceză, germană) - v. Acte dosare înscriere. 

 

Repartizarea cifrei de școlarizarea pentru admiterea la ciclul Licență

Nr.
crt.

DOMENIUL DE LICENŢĂ

SPECIALIZAREA

NR. LOCURI
SPECIALIZARE

NR. LOCURI FĂRĂ TAXĂ

NR. LOCURI
CU TAXĂ

TIP DE CONCURS

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare şi relaţii publice - ZI

75

50

25

Concurs de dosare

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ la distanță (ID)

Comunicare şi relaţii publice - ID

75

-

75

Concurs de dosare

3.

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare

60

45

15

Concurs de dosare

 

 

Formula de calcul pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în anul universitar 2017-2018, la ciclul licenţă

M = b, unde b = media la bacalaureat

 

OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

 

Taxe de studii pentru anul universitar 2017-2018

 

Calendarul Admiterii la studii universitare de licenţă (toate specializările)
- sesiunea iulie 2017 -

Înscriere candidaţi:

17.07.2017 - 22.07.2017, orele 9.00-14.00;
24.07.2017 orele 9.00-14.00
25.07.2017-orele 9.00-12.00

Concurs dosare:

25.07.2017

Rezultatele inițiale:

26.07.2017, ora 10.00

Confirmări Runda I:

26.07.2017 - orele 10.00-14.00
27.07.2017 - orele 10.00-16.00

Afişare Runda II:

28.07.2017, ora 10.00

Confirmări Runda II:

28.07.2017, orele 10.00 – 14.00
29.07.2017, orele 10.00 – 12.00

Afişare Runda III:

29.07.2017, ora 16.00

Confirmări Runda III:

29.07.2017, orele 16.00 - 18.00

Rezultatele Finale:

29.07.2017, ora 20.00

    

Pentru forma de învățământ la distanță (ID) înscrierea candidaților se va face la sediul Facultății de Științe ale Comunicării, Str. Traian Lalescu nr. 2a, etaj 3 sala C 302, în perioada 17.07.2017-25.07.2017.

Plata taxei de școlarizare, pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă, se va face după următorul program prin Dispoziție de încasare (întocmită la Rectorat, P-ța Victoriei nr. 2a etajul 2 cam. 205) și achitarea acesteia la Casieria Rectoratului (parter) până cel mai târziu 1 septembrie 2017. După achitarea fiecărei rate, studentul va prezenta obligatoriu la Decanatul facultății o copie a chitanței.

REZULTATE ADMITERE IULIE 2017

 • RUNDA 1
 • ADMIS REPUBLICA MOLDOVA RUNDA 1
 • AȘTEPTARE RUNDA 1
 • RUNDA 2
 • AȘTEPTARE RUNDA 2
 • RUNDA 3
 • RESPINSI RUNDA 3
 • RUNDA FINALĂ
 • RUNDA FINALĂ REPUBLICA MOLDOVA
 • RESPINȘI

CAZARE
Informații legate de cazarea studenților în căminele UPT

Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Secretar şef Facultate Angela Tripşa - tel.: 0256/40 40 11
Secretară Decanat: Carmen Galdea
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informații admitere Licență 2017 UPT