Admitere 2017

Calendarul admiterii septembrie 2017

Locurile rămase vacante, pe specializări, pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Aveți posibilitatea de a deveni studenți ai Facultății de Ştiinţe ale Comunicării (FSC) din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) dacă urmați unul din programele facultății, la ciclurile de studii de licență sau de master.

La ciclul de studii LICENŢĂ (învăţământ universitar cu durata de 3 ani):

  • pentru domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învăţământ cu frecvenţă;
  • pentru domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învățământ la distanţă;
  • pentru domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate” (LMA), specializarea Traducere şi interpretare (TI), învățământ cu frecvență.

La programul de studii universitare de MASTER Comunicare, relaţii publice şi media digitală (învăţământ universitar cu frecvență, cu durata de 2 ani).

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează concurs de admitere în anul universitar 2017-2018 la programul de studii universitare de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală  (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii). Programul de master este acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011. Detalii despre programul de studii universitare de master CRPMD