Admitere 2016

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (FSC) din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) organizează concurs de admitere în anul universitar 2016-2017 la ciclul de studii LICENŢĂ (învăţământ universitar cu durata de 3 ani), pentru domeniile de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învăţământ cu frecvenţă şi învățământ la distanţă, şi pentru domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate” (LMA), specializarea Traducere şi interpretare (TI), învățământ cu frecvență.

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează concurs de admitere în anul universitar 2016-2017 la programul de studii universitare de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală  (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii). Programul de master este acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011. Detalii despre programul de studii universitare de master CRPMD