Finalizare studii licență

Specializarea Comunicare și relații publice, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

Calendar licență:
       - Sesiunea iunie: CRP și CRP-ID
       - Sesiunea septembrie: CRP și CRP-ID   Cuantum taxă
       - Sesiunea februarie: CRP și CRP-ID

Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență
Anexa 1 Redactarea bibliografiei si a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Anexa 5 Aviz de respingere a lucrării de licență

Model copertă lucrare de licență CRP
Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență CRP

Programa examenului de licentă CRP, CRP-ID
Comisie examen de licență CRP, CRP-ID


Specializarea Traducere și interpretare

Calendar licență:
       - Sesiunea iunie
       - Sesiunea septembrie   Cuantum taxă
       - Sesiunea februarie

Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Traducere comentată)
Anexa 4 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Studiu terminologic)
Anexa 5 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Anexa 6 Avizul conducătorului lucrării de licență

Model copertă lucrare de licență TI
Specificații privind fișele terminologice

Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență TI

Programa examenului de licență TI
Comisie examen de licență TI


Finalizare studii de master

Specializarea Comunicare și relații publice în media digitală

Calendar disertație:
       - Sesiunea iunie
       - Sesiunea septembrie    Cuantum taxă
       - Sesiunea februarie

Programarea examenului de susținere a lucrărilor de disertație
 
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de disertație
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de disertatie
Anexa 3 Evaluarea lucrării de disertație de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor

Model de copertă lucrare de disertație și pagina de titlu
Precizări privind examenul de finalizare a studiilor

Comisie disertație master CRPMD