Studenții Facultății de Științe ale Comunicării din anul I, specializările Traducere și Interpretare și Comunicare și relații publice au participat la turul ghidat organizat de FSC cu sprijinul decanilor de an și al tutorilor, asist. dr. Laura Chiriac, asist. dr. Marcela Fărcașiu, asist. dr. Roxana Ghiță, asist. dr. Andreea Pele, asist. dr. Claudia Stoian. Au fost vizitate clădirile în care studenții vor participa la orele de curs, seminar și laborator, clădirea bibliotecii UPT, bazele sportive, precum și cele două restaurante universitare ale UPT. În cadrul acestui tur, au fost discutate aspecte privind organizarea generală a activităților academice, dar și a celor extracuriculare, evenimentele dedicate studenților sau la organizarea cărora aceștia își pot aduce aportul, facilitățile de care dispun studenții UPT, precum acces gratuit la bibliotecă și la bazele sportive ale UPT, gratuitate pentru mijloacele locale de transport în comun și tichete de masă prin care pot beneficia de meniuri complete la prețuri reduse.