PROGRAMUL DE MASTER "COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MEDIA DIGITALĂ"

- DOMENIUL DE MASTER ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII -

Programul de studii universitare de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii) este acreditat cu calificativ "încredere", în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011.

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalitati si criterii de evaluare discipline 2016-2017 

REGULAMENTE UPT - CICLUL MASTER

Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de master din cadrul UPT
Plan de învățământ 2016-2017 

Fișe discipline
Anul I, semestrul 1

Abordari si teorii in comunicarea moderna
Integrarea electronica a serviciilor
Limba straina pentru RP (E, F, G)
Sisteme si echipamente electronice 

Anul I, semestrul 2

Limba engleza pentru media digitala (E, F, G)
Media digitala
Metode avansate de cercetare in RP
Principii si strategii discursive 

Anul II, semestrul 3

Metodologia proiectarii si cercetarii
Publicitate in media digitala
Tehnologii de telecomunicatii
Tehnologii Web 

Fișe laboratoare

Fisa laboratorului A205
Fisa laboratorului B226 

Discipline opționale
Anul I, semestrul 1

Abordări și teorii în comunicarea modernă
Relații publice. Principii si practici 

Anul I, semestrul 2

Metode avansate de cercetare în RP
Pozitionare strategica și reputație online și offline a organizației

Anul II, semestrul 3

Metodologia proiectarii si cercetarii
Prelucrarea imaginilor