Taxele de studii aferente semestrului al II-lea pentru anul universitar 2019-2020 se vor plati exclusiv prin transfer bancar, conform adresei Rectoratului UPT, nr. 3461 din 18.03.2020.