Anul universitar 2016-2017

Recunoscând rolul esențial al practicii de specialitate în formarea unor profesioniști de succes, Facultatea de Științe ale Comunicării (FSC) sprijină studenții celor două programe de studii de licență gestionate de aceasta, Comunicare și relații publice (CRP) și Traducere și interpretare (TI), în vederea identificării unor oportunități de practică relevante pentru specializarea pe care o urmează.

Materialul de față este mărturia acestei implicări și a recunoașterii de către studenți a importanței stagiului de practică în formarea lor profesională.

Raport final