Deutsch für den Beruf
Limba germană în scop profesional

 - octombrie-decembrie 2017 -

Începând cu semestrul I al anului universitar 2017-2018, în cadrul Facultății de Științe ale Comunicării se va organiza Cercul studențesc Deutsch für den Beruf (Limba germană în scop profesional), sub forma unei serii de activități extracurriculare destinate studenților din anul II de studii, specializarea Comunicare și Relații Publice (CRP).

În cadrul cercului vor fi abordate teme specifice domeniului și se vor organiza dezbateri și întâlniri cu specialiști în comunicare și relații publice de la cele mai importante companii din Timișoara.

Coordonator: Lect.univ.dr. Anca Dejica-Carțiș.