Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează concurs de admitere în anul universitar 2016-2017 la programul de studii universitare de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală  (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii). Programul de master este acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011. Detalii despre programul de studii universitare de master CRPMD

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, studiile masterale se desfășoară pe o perioadă de 2 ani.

Masterul interdisciplinar Comunicare, relații publice și media digitală asigură o pregătire avansată în domeniul Științe ale comunicării, prin asocierea domeniilor de licenţă Ştiinţe ale Comunicării (specializarea Comunicare şi relaţii publice) şi Ştiinţe inginereşti (specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii), în deplină concordanţă cu nevoile şi cerinţele societăţii actuale.

 

Informații Admitere UPT Master 2016

Admitere master - iulie 2016

Cifra de școlarizare pentru admiterea la programul de studii universitare de master

Comunicare, relații publice și media digitală

DOMENIUL DE MASTER: Ştiinţe ale Comunicării
SPECIALIZAREA: Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică și telecomunicații)
TIP DE CONCURS: Concurs de dosare, Interviu    
NR. LOCURI FĂRĂ TAXĂ: 35
NR. LOCURI CU TAXĂ:15

Calendarul admiterii la studii masterale - sesiunea iulie 2016

Perioada de înscrieri: SESIUNEA I

 • 04.07.2016 - 08.07.2016, orele 12.00-14.00 (sediul Facultății de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300)

Examinare candidaţi / Proba de interviu:

 • 12.07.2016, ora 8.00 Sala A207, clădirea ASPC, Str. Petre Râmneanțu (Oltul) nr. 2, etaj 2
 • Afişarea rezultatelor: 12.07.2016, ora 15.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300
 • Confirmări runda 1: 12.07.2016, orele 15.00 - 17.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C30
 • Confirmări runda 2: 13.07.2016, orele 9.00 - 10.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300
 • Confirmări runda 3: 13.07.2016, orele 11.00 - 12.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300

Contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului: 13.07.2016, ora 12.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300
Programarea la interviu va fi afișată pe site în ziua precedentă susținerii interviului, la secțiunea (Programare interviu master iulie 2016)

Perioada de înscrieri: SESIUNEA II

 • 13.07.2016 -15.07.2016, orele 12.00-14.00 (sediul Facultății de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300)
 • 18.07.2016 - 22.07.2016, orele 12.00-14.00 (sediul Facultății de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300)

Examinare candidaţi / Proba de interviu:

 • 23.07.2016, ora 9.00, Sala A207, clădirea ASPC, Str. Petre Râmneanțu (Oltul) nr. 2, etaj 2.
 • Afişarea rezultatelor: 25.07.2016, ora 10.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300
 • Confirmări runda 1: 25.07.2016, orele 10.00 - 12.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300
 • Confirmări runda 2: 25.07.2016, orele 14.00 - 16.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300
 • Confirmări runda 3: 26.07.2016, orele 10.00 - 12.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300

Contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului: 26.07.2016, ora 12.00, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300
Programarea la interviu va fi afișată pe site în ziua precedentă susținerii interviului, la secțiunea (Programare interviu master iulie 2016)

Înscriere on-line

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere

 • Diploma de licenţă / diplomă echivalentă în original, însoțită de suplimentul la diplomă (provizoriu se acceptă copie legalizată, cu precizarea că diploma în original trebuie predată în etapa de confirmări); pentru absolvenţii 2016 se acceptă Adeverinţa substitut în original sau copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultății;
 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată) și foaia matricolă liceu (original sau copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultății);
 • Certificat de naştere – copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultății;
 • Copie act de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1 sau un tip echivalent, din care să rezulte aptitudinea medicală a candidatului pentru domeniul la care s-a înscris;
 • Trei fotografii color tip diplomă;
 • Acte pentru scutirea de taxă de înscriere (de ex. copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor / unui părinte – erou în Revoluţia din 1989, adeverinţă de la casa de copii etc.);
 • În cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2016, declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de un notariat, privind nefinanţarea / finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea unor studii universitare de masterat.
 • Pentru candidaţii care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, actele pot fi prezentate în copii legalizate la notar.

Important!

 • Candidații care doresc să se înscrie on-line au posibilitatea de a transmite actele mai sus menționate și electronic, în variantă scanată, cu precizarea că actele în original trebuie predate în etapa de confirmări.
 • Pentru informaţii detaliate privind dosarului de înscriere, a se consulta Art. 14. Condiţii înscriere la concurs, Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la Universitatea Politehnica Timişoara.

PROGRAMARE INTERVIU MASTER IULIE 2016

Formula de calcul a mediei finale de admitere
Ma = (2,5 x Mm + 2 x Ni + k) / 5
Ma= media finală de admitere
Mm = media la licenţă
Ni = nota de apreciere sintetică (prestaţia la interviu)
K = coeficient între 0 şi 5, în funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat
Valorile pentru K se găsesc în Anexa 1 și Legendă
 
În cazuri specifice, candidaţii au posibilitatea de a susține proba de interviu prin Skype.
ID Skype: fsc_upt 

Solicitările se transmit Decanatului Facultății de Științe ale Comunicării în perioada 04.07.2016 - 08.07.2016 pentru sesiunea I, și perioada 18.07.2016 - 21.07.2016 pentru sesiunea II orele 12.00-14.00 (sediul Facultății de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C300), în scris, sau on-line, pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
Secretar şef Facultate Angela TRIPŞA - tel.: 0256/40 40 11- până în 04.07.2016 şi 0256/40 40 16 din 04.07.2016; www.sc.upt.ro