Admitere Master  sesiunea septembrie 2015

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea Politehnica Timişoara

 

Locuri disponibile pentru admiterea la programul de studii universitare de master

Comunicare, relații publice și media digitală

- Sesiunea septembrie 2015 -

 

Programare candidati interviu master septembrie 2015

 

DOMENIUL DE MASTER

SPECIALIZAREA

TIP DE CONCURS

NR. LOCURI FĂRĂ TAXĂ

NR. LOCURI CU TAXĂ

Ştiinţe ale Comunicării

Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică și telecomunicații)

Concurs de dosare

Interviu

0

5
 

Programul de studii universitare de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală  (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii). este acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011. Detalii despre programul de studii universitare de master CRPMD

Masterul interdisciplinar Comunicare, relații publice și media digitală asigură o pregătire avansată în domeniul Științe ale comunicării, prin asocierea domeniilor de licenţă Ştiinţe ale Comunicării (specializarea Comunicare şi relaţii publice) şi Ştiinţe inginereşti (specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii), în concordanţă cu nevoile şi cerinţele societăţii actuale.

 
 
 
 
 

Calendarul admiterii la studii masterale - sesiunea septembrie 2015

 
 • Perioada de înscrieri: 14.09.2015 - 16.09.2015, orele 10.00-12.00 (sediul Facultății de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C302)

          

 • Examinare candidaţi (Interviu):      17.09.2015, ora 9.00
 • Afişarea rezultatelor:                       17.09.2015, ora 13.00
 • Confirmări runda 1:                          17.09.2015, orele 13.00 - 16.00
 • Afișarea rezultatelor:                        18.09.2015, ora 9.00
                 
Acte necesare pentru dosarul de înscriere
 • Diploma de licenţă / diplomă echivalentă în original, însoțită de suplimentul la diplomă (provizoriu se acceptă copie legalizată, cu precizarea că diploma în original trebuie predată în etapa de confirmări, pentru candidații admiși pe locurile fără taxă); 
 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată) și foaia matricolă liceu (original sau copie legalizată;
 • Certificat de naştere – copie legalizată;
 • Copie act de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1 sau un tip echivalent, din care să rezulte aptitudinea medicală a candidatului pentru domeniul la care s-a înscris;
 • Trei fotografii color tip diplomă;
 • Acte pentru scutirea de taxă de înscriere (de ex. copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor / unui părinte – erou în Revoluţia din 1989, adeverinţă de la casa de copii etc.);
 • În cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2015, declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de un notariat, privind nefinanţarea / finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea unor studii universitare de masterat.

         Important!

 •  Înscriere on-line
 • Candidații care doresc să se înscrie on-line au posibilitatea de a transmite actele mai sus menționate și electronic, în variantă scanată, cu precizarea că actele în original trebuie predate în etapa de confirmări. E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultății, dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: " taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea de Științe ale Comunicării, sesiunea septembrie 2015, pentru ... (se va menționa numele candidatului)"
 • Conturi bancare admitere
 
Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării (începând din data de 31.08.2015)

Secretar şef Facultate Angela Tripşa - tel.: 0256/40 40 11

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Informații Admitere UPT Master 2015