Rezultatele concursului de admitere Master sesiunea iulie 2015

Cifra de școlarizare pentru admiterea la programul de studii universitare de master

Comunicare, relații publice și media digitală

 

DOMENIUL DE MASTER

SPECIALIZAREA

TIP DE CONCURS

NR. LOCURI FĂRĂ TAXĂ

NR. LOCURI CU TAXĂ

Ştiinţe ale Comunicării

Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică și telecomunicații)

Concurs de dosare

Interviu

35

5
 
 
 
 

Calendarul admiterii la studii masterale - sesiunea iulie 2015

 
 • Perioada de înscrieri: 29.06.2015 - 04.07.2015, orele 9.00-12.00 (sediul Facultății de Științe ale Comunicării, str. Traian Lalescu nr. 2A, etaj III, sala C302)

            IMPORTANT!  Perioada de înscrieri se prelungește până sâmbătă, 4.07.2015, orele 9.00-12.00. Programarea probei de interviu se va afișa la sfârșitul perioadei de înscrieri.

 
 • Înscriere on-line
 • Examinare candidaţi (Interviu):    06.07.2015, ora 9.00
 • Afişarea rezultatelor:                      07.07.2015, ora 10.00
 • Confirmări runda 1:                         07.07.2015, orele 10.00 - 16.00
 • Confirmări runda 2:                         08.07.2015, orele 10.00 - 14.00
 
                 
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere
 • Diploma de licenţă / diplomă echivalentă în original, însoțită de suplimentul la diplomă (provizoriu se acceptă copie legalizată, cu precizarea că diploma în original trebuie predată în etapa de confirmări); pentru absolvenţii 2015 se acceptă Adeverinţa substitut în original sau copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultății;
 • Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată) și foaia matricolă liceu (original sau copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultății);
 • Certificat de naştere – copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultății;
 • Copie act de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1 sau un tip echivalent, din care să rezulte aptitudinea medicală a candidatului pentru domeniul la care s-a înscris;
 • Trei fotografii color tip diplomă;
 • Acte pentru scutirea de taxă de înscriere (de ex. copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor / unui părinte – erou în Revoluţia din 1989, adeverinţă de la casa de copii etc.);
 • În cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2015, declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de un notariat, privind nefinanţarea / finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea unor studii universitare de masterat.

         Important!

 • Candidații care doresc să se înscrie on-line au posibilitatea de a transmite actele mai sus menționate și electronic, în variantă scanată, cu precizarea că actele în original trebuie predate în etapa de confirmări.
 • Pentru informaţii detaliate privind dosarului de înscriere, a se consulta Art. 14. Condiţii înscriere la concurs, Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la Universitatea Politehnica Timişoara.

 

Proba de interviu
 
Proba de interviu va avea loc luni, 06.07.2015, orele 9-14, Sala A207, clădirea ASPC, Str. Petre Râmneanțu (Oltul) nr. 2, etaj 2.
 
 
 

 

Formula de calcul a mediei finale de admitere

M= (2,5 x Mm + 2 x Ni + k) / 5

Ma= media finală de admitere

Mm = media la licenţă

Ni = nota de apreciere sintetică (prestaţia la interviu)

K = coeficient între 0 şi 5, în funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat

Valorile pentru K se găsesc în Anexa 1 și Legendă

 

În cazuri specifice, candidaţii au posibilitatea de a susține proba de interviu prin Skype.

ID Skype: fsc_upt  

Solicitările se transmit Decanatului Facultății de Științe ale Comunicării în perioada 29.06. - 03.07.2015, orele 9.00 - 12.00, în scris, la sediul Facultății (Str. Traian Lalescu, nr. 2A, cam. C301) sau on-line, pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Secretar şef Facultate Angela Tripşa - tel.: 0256/40 40 11

 

Informații Admitere UPT Master 2015